Online nakupovanie sa riadi všeobecnými pravidlami a odporúčaniami. Tie sú nezávislé od typu kupovaného produktu. Sú však aj špecifické podmienky, ktoré je dobré zobrať do úvahy, ak sa chystáte nakupovať práve športové potreby.

Základné pravidlá bezpečného online nákupu

Nakupujte výhradne na zabezpečených stránkach. Spoznáte ich jednoducho – u adrese obchodu sa nachádza https namiesto http. Ak nakupujete v obchode po prvý raz, dajte prednosť dobierke pred priamou platbou kartou.

Bez ohľadu na to, v akom obchode sa chystáte objednať, nikdy nenakupujte, ak ste na verejnom mieste – v internetovej kaviarni, či na verejnej wifi sieti. Ak zvolíte pri nákupe platbu kartou, skontrolujte si aj po niekoľko dní po sebe, či na vašom účte neprišlo k neočakávaným a neželaným pohybom.

Pri registrácii v online obchode si zvoľte vždy bezpečné heslo – aspoň osem znakov, kombinácia malých a veľkých písmen, číslic a ideálne aj znakov špeciálnych ako je napríklad hviezdička či znamienko plus.

Skontrolujte, či má web uvedené identifikačné údaje – názov firmy, jej sídlo, IČO, prípadne aj meno kontaktnej osoby. V záujme bezpečnosti si skontrolujte aj reklamačný poriadok a všeobecné obchodné podmienky. Nezabúdajte, že pri nákupe cez internet máte na Slovensku právo v zákonnej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a tovar vrátiť. Túto podmienku musí každý slovenský online obchod rešpektovať.

Dobrou pomôckou sú aj referencie a označenie bezpečného nákupu, ktoré identifikuje daný oline obchod ako preverený a pre nákup bezpečný. Je vydávaný nezávislou testovacou inštitúciou.

Čo navyše sledovať v prípade nakupovania športových potrieb

V prípade nákupu športových potrieb sledujte nielen množstvo sortimentu, jeho kvalita a garancia pôvodu a originality, ale tiež rozsah a kvalitu informácií, ktoré obchod o jednotlivých výrobkoch poskytuje.

Dobrou známkou kvalitného online obchodu so športovými potrebami je aj poradňa pri výbere tovaru, možnosť spojiť sa s obchodom online, či články, ktoré vám o tovare a jeho použití poskytnú potrebné doplnkové informácie.